Những nghề nghiệp trong tiếng Pháp

Bài học số 5 về từ vựng : những nghề nghiệp trong tiếng Pháp

Những nghề nghiệp trong tiếng Pháp

Từ vựng về nghề nghiệp rất quan trọng trong tiếng Pháp. Những người nói tiếng Pháp rất hay sử dụng các từ vựng đó. Ở trình độ sơ đẳng, đây là một trong những điều cần học và cần nắm vững. Từ vựng về các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Pháp đặc biệt sẽ cho phép các bạn tự giới thiệu bản thân, giới thiệu về ai đó và giới thiệu về một thành viên trong gia đình. Đầu tiên, điều đó sẽ rất có ích cho các bạn để có một cuộc nói chuyện cơ bản. Tiếp theo, điều đó cũng sẽ rất có ích cho các bạn vì từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Pháp rất hay được sử dụng. Video dưới đây sẽ giúp các bạn học từ vựng về các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Pháp :


Như trong video giải thích và viết dưới đây, trong tiếng Pháp, việc kết thúc các từ chỉ nghề nghiệp thay đổi theo giống đực và giống cái. Để học tốt các từ chỉ nghề nghiệp theo việc kết thúc các từ ở giống đực và giống cái, các bạn hãy nhắc lại các từ này ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói ‘‘un chanteur’’, các bạn hãy nói ‘‘un chanteur’’ ; khi giáo viên nói ‘‘une chanteuse’’, các bạn hãy nói ‘‘une chanteuse’’, v.v…Làm như vậy sẽ giúp các bạn có khả năng hiểu khi nói và phát âm tốt. Các hình ảnh trong video sẽ giúp các bạn nối các từ chỉ nghề nghiệp khi viết và phát âm. Để làm được như vậy, các bạn hãy xem nhiều lần video đồng thời nhắc lại mỗi một nghề nghiệp ngay sau giáo viên. Để viết tốt và đọc tốt các từ này, các bạn hãy sao chép nhiều lần danh sách dưới đây :

Trong tiếng Pháp, các từ chỉ nghề nghiệp kết thúc bằng ‘‘eur’’ ở giống đực sẽ kết thúc bằng ‘‘euse’’ ở giống cái :

un chanteur = une chanteuse
un coiffeur = une coiffeuse
un serveur = une serveuse


Trong tiếng Pháp, các từ chỉ nghề nghiệp kết thúc bằng ‘‘ien’’ ở giống đực sẽ kết thúc bằng ‘‘ienne’’ ở giống cái :

un musicien = une musicienne
un pharmacien = une pharmacienne
un informaticien = une informaticienne

Trong tiếng Pháp, các từ chỉ nghề nghiệp kết thúc bằng ‘‘er’’ ở giống đực sẽ kết thúc bằng ‘‘ère’’ ở giống cái :

un boucher = une bouchère
un boulanger = une boulangère
un cuisinier = une cuisinière
un infirmier = une infirmière
un jardinier = une jardinière
un policier = une policière

Các từ chỉ nghề nghiệp có giống đực và giống cái như nhau trong tiếng Pháp :

un architecte = une architecte
un dentiste = une dentiste
un journaliste = une journaliste
un peintre = une peintre

Trong tiếng Pháp, các từ chỉ nghề nghiệp kết thúc bằng ‘‘teur’’ ở giống đực sẽ kết thúc bằng ‘‘trice’’ ở giống cái :

un acteur = une actrice
un facteur = une factrice
un instituteur = une institutrice

Trong tiếng Pháp, các từ chỉ nghề nghiệp kết thúc bằng ‘‘eur’’ ở giống đực sẽ kết thúc bằng ‘‘eure’’ ở giống cái :

un docteur = une docteure
un professeur = une professeure


Một khi các bạn nắm vững bài học từ vựng về các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học từ vựng tiếp theo :


Bài học số 6 về từ vựng : từ vựng về gia đình trong tiếng Pháp


Bạn sẽ tìm thấy những bài học từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện được việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học của chúng tôi:


Lớp học tiếng Pháp

Các bài học về giao tiếp trong tiếng Pháp

Các bài học về chia động từ trong tiếng Pháp


Các bài học về ngữ pháp trong tiếng Pháp


Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online