Nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp

Bài số 24 từ vựng: nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp

Nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp từ vựng về nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ rất quan trọng. Thực tế, đây là lượng từ vựng cơ bản và nó được người Pháp sử dụng hàng ngày. Biết từ vựng về nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp sẽ giúp bạn xác định được và nói được về một người làm việc liên quan đến lĩnh vực sức khoẻ. Ở trình độ cơ sở (trình độ A1), đây là một trong những từ đầu tiên cần phải học và nắm vững. Nhờ video bên dưới, bạn sẽ học từ vựng về nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp:


Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ các nghề về sức khoẻ cơ bản nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ được từ vựng về các nghề liên quan đến sức khoẻ khi nghe và để phát âm đúng, hãy xem thật nhiều lần video bên dưới và nhắc lại thật to theo giáo viên. Khi giáo viên nói “un infirmier”, hãy nói “un infirmier”, khi giáo viên nói “une infirmière”, hãy nói “une infirmière”. Khi giáo viên nói “un ambulancier”, hãy nói “un ambulancier”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ các nghề liên quan đến sức khoẻ theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết từ về các nghề liên quan đến sức khoẻ và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi từ này. Sau đây là danh sách các nghề đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):
Masculin (Giống đực)
Féminin (Giống cái)
un infirmierune infirmière
un ambulancierune ambulancière
un chirurgienune chirurgienne
un dentisteune dentiste
un médecinune médecin
un pharmacienune pharmacienne
un vétérinaireune vétérinaire

Để học thêm từ vựng về nghề nghiệp, hãy xem bài số 5 từ vựng: nghề nghiệp trong tiếng Pháp

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng về các từ chỉ nghề nghiệp liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:


Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Bạn có thể theo dõi các bài đăng mới này, bằng cách ấn đăng ký kênh của chúng tôi trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng Pháp online